Кабинет по биорезонанс - Камелия

Какво е биорезонанс

Всички форми на живот излъчват вибрационни честоти около 10Hz и нашите клетки реагират добре на честотни диапазони между 1-23Hz

Биорезонансът е алтернативен медицински метод за лечение, при който се анализират енергийните модели в тялото. При отклонения или смущения те се неутрализират с противоимпулси, чрез биорезонансното устройство. Това връща физическата система в ред и активира сили за самолечение.
Биорезонансът следва холистичен подход, при който човешкото същество се възприема като единство от тяло, душа и дух.

Биорезонансната терапия използва собственото енергийно поле на вашето тяло. Вашето тяло (органи, клетки, тъкани и т.н.) излъчва електромагнитни колебания. Биорезонансното оборудване записва тези колебания чрез електроди, поставени върху тялото ви и електронно променя необичайните колебания, например чрез обръщане на полярността, преди да ги изпрати обратно към тялото ви като терапевтични колебания. Сигналите, които стресират тялото (като модели на колебания от напрежения в околната среда) се намаляват и в идеалния случай се елиминират. Това укрепва и активира способността на организма да се самолекува. Поставяме тялото в позиция да се регулира все повече и да се детоксикира.

Методът се основава на откритията на съвременната квантова физика, която от своя страна, се основава на хиляди години знания от традиционната китайска медицина. Това включва осъзнаването, че всяка клетка в човешкото тяло излъчва електромагнитни вибрации, които създават енергийни полета. Клетките обменят биологична информация чрез електромагнитни колебания. Магнитно-резонансната томография в конвенционалната медицина също работи с това знание.

Как съвременният живот влияе на клетките

Здравото тяло има функционираща регулаторна система, която се контролира от акупунктурните меридиани и нервната система. Днешният начин на живот може да наруши тази естествена регулация. Стрес, сензорно претоварване, индустриална храна, електросмог и токсини от околната среда са само някои от факторите, които могат да нарушат баланса на тялото.

Хроничен стрес - този постоянен стрес може да има отрицателен ефект върху имунната система. Това, от своя страна, насърчава развитието на разстройства на настроението, алергии, хронични заболявания и т.н. Използването на биорезонансното устройство за предаване на вибрационни модели, може да помогне в борбата със стреса. Правилно дозирани информационни сигнали като тези, съдържащи се в определени микроелементи, лечебни растения и хомеопатични лекарства - към клетките, е успешнен подход за целта, като по този начин се активира отново регулаторната система. Здравата регулаторна система не поражда болести.

Централна роля на саморегулацията

Балансираната, хармонична енергийна система е предпоставка за здраве, благополучие и способност на организма да реагира адекватно на стрес, негативни влияния на околната среда или патогени.
Нарушена регулаторна система възниква, когато твърде много от тези патогенни външни фактори влияят върху системата и създават хроничен стрес, който след това може да доведе до заболяване. Тялото е претоварено - и го показва.
В повечето случаи това е взаимодействие на факторите, които извеждат от баланс саморегулацията на тялото.

Тъй като, вибрационните полета са много слаби, в сравнение с техническите полета около нас, терапията се счита за особено щадяща процедура - без болка, рискове и странични ефекти. Подходяща е и за деца. Мнозина намират честотите за приятни и релаксиращи.
В зависимост от резултатите от теста, вие ще получите оптималната за вас лечебна информация, чрез съвременните апарати за биорезонанс - Мета Хънтър и Спуки-2. Те се основават на десетилетия опит, и позволяват на тялото да се освободи от стреса и да се излекува.

biorezonans

На какви принципи на действие се основава биорезонансната терапия?

Основата е знанието, че биологичната информация се предава между клетките, чрез електромагнитно трептене. Биорезонансът променя информацията в тялото.

Как работи?

Всяка клетка в тялото резонира на определена честота, подобно на камертон, който резонира и произвежда акустична вълна. Групи от клетки (например, орган) резонират на своите честоти, създавайки електромагнитно поле и уникални честотни модели.
При нормални физиологични условия тялото ви произвежда синхронизация на различни осцилаторни (вълнови) процеси. Въпреки това, когато възникнат патологични състояния, ще има прекъсване или увеличаване на тези вълни, което води до заболяване. Например, такива болестни състояния могат да възникнат поради преобладаване на възбуда (патологичен стрес), което води до нарушено функциониране на централната нервна система, с последваща болестна аномалия.
Биорезонансната терапия се основава на теорията, че клетките комуникират една с друга чрез биофотони или „светлинни светкавици“ (фотонно излъчване) на определени честоти. Изследователите по биофизика считат, че биофизиката на тялото контролира биохимичното ниво, което от своя страна контролира биологичната структура на органите.
Биорезонансната терапия манипулира тези честоти, за да подобри здравословното състояние на индивида. Това става чрез понижаване на нездравословните честоти и повишаване на здравословните честоти.

Learn More

Безопасно ли е?

Биорезонансната терапия е неинвазивна, безболезнена и безопасна терапия, която може да се прилага на всяка възраст.
В по-голямата част от случаите се понася много добре. Прилага се върху широк кръг от хора, от бебета до зрели възрастни, повече от 25 години.
Някои третирания с честоти могат да доведат до реакции за кратък период от време. Те могат да включват:
• главоболие,
• леко гадене,
• или умора.
Тези ефекти не трябва да продължават повече от 24 часа и могат да бъдат намалени чрез пиене на много чиста филтрирана вода с ниско съдържание на минерали.
Последствията се разглеждат като знак, че лечението работи. Те се наричат реакция на възстановяване. Дори и да са малко неудобни, тъй като това е доказателство за лечебен процес.

Learn More

Как се чувства повлияването с честоти?

Подложеният на честотна терапия може да не усеща нищо по време на терапията, но процесът работи отвътре . Реакциите на възстановяване са знак, че тялото използва информацията, получена от биорезонансната терапия .
Обикновено са необходими поне 3-6 сесии, преди пациентите да започнат да усещат признаци на подобрение.

Противопоказания

Биорезонанснаа терапия не се използва при болни с пейсмейкър, тъй като може да обърка неговите електрически импулси. Също така, не се прилага при бременни жени, тък като медицинската и морална етика не позволява тестове с тях.

Learn More

Какво да очаквате, когато ни посетите

Терапевтът ще проведе с вас кратък разговор относно здравословното Ви състояние. След това ще Ви обясни как работят отделните уреди и ще отговори при възникнали въпроси. След това следва терапия с уредите Meta – hunter и Spooky 2.
Самата терапия отнема около час и половина.